Jednym z jej elementów będzie uruchomienie – 1 grudnia tego roku – systemu teleinformatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Dzięki temu wnioski i dokumenty do KRZ będzie można złożyć przez internet. Możliwa będzie też cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Wszystko to przełoży się na przyspieszenie sanacji firm, które znalazły się w tarapatach, m.in. właśnie z powodu Covid19.

Zagadnienia:

Reklama

• Co to jest Krajowy Rejestr Zadłużonych, dlaczego Polska musi go wprowadzić i jakie informacje się w nim znajdą;

• Cyfryzacja Krajowego Rejestru Zadłużonych na tle informatyzacji wymiaru sprawiedliwości ( m.in. e-KRS i Elektroniczne Księgi Wieczyste);

• Rola KRZ w procesach restrukturyzacyjnych;

• Jakie korzyści KRZ i generalnie cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości przyniesie dla przedsiębiorców i bezpieczeństwa obrotu;

• Czy KRZ będzie kolejnym krokiem w efektywnym ograniczaniu zjawiska długów alimentacyjnych;

• W zależności od składu uczestników debaty – znaczenie KRZ dla sektora bankowego lub środowiska komorniczego.

Na powyższe tematy dyskutować będą:

- Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

- Jakub Bińkowski, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

- Grzegorz Mróz, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

- Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny, założyciel Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy

- Piotr Zimmerman, kancelaria Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy, doradca restrukturyzacyjny i radca prawny, były sędzia sądu upadłościowego

- Justyna Żukowska-Gołębiewska, Prezes STOWARZYSZENIA POPRAWY SPRAW ALIMENTACYJNYCH „DLA NASZYCH DZIECI”

Moderator debaty: Sonia Sobczyk-Grygiel, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej