Już za kilka tygodni drastycznie wzrosną kary za takie czyny jak nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Dotychczasową grzywnę (maks. 5000 zł z tytułu odpowiedzialności wykroczeniowej) zastąpi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do nawet 1 mln zł (wymierzana przez wojewódzką inspekcję ochrony środowiska). A wszystko za sprawą nowelizacji z 11 sierpnia 2021 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz innych ustaw, która wprowadzi również zmiany w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779; dalej: u.o.). Jest już podpisana przez prezydenta i w dniu, w którym zamykaliśmy numer, czekała na publikację. Wejdzie w życie dwa tygodnie później.
Patentu dla spryciarzy już nie będzie