Sprawa dotyczyła podejrzeń o nieprawidłowości przy instalacji oświetlenia publicznego w węgierskim mieście Gyál. Spółka Elios Innovatív Zrt., realizująca inwestycję przy wsparciu unijnych pieniędzy, miała – zdaniem lokalnego stowarzyszenia obywatelskiego – dostarczyć nieodpowiedniej jakości urządzenia.
OLAF przyjrzał się inwestycji i w grudniu 2017 r. przesłał węgierskim organom raport z postępowania. W marcu 2019 r. Andrea Homoki, członkini lokalnego stowarzyszenia, wystąpiła do OLAF z wnioskiem o udostępnienie sprawozdania zawierającego ustalenia urzędu. Wniosek został odrzucony ze względu na konieczność ochrony tożsamości informatorów oraz poufność dokumentów roboczych z postępowania. 19 lipca 2019 r. Homoki wniosła więc skargę do Sądu UE, zmierzającą do uchylenia decyzji OLAF.