1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To baza prowadzona przez przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, która ma umożliwić zebranie informacji m.in. o źródłach ogrzewania budynków. Obowiązek wpisania się do niej mają nie tylko właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, lecz także niemieszkalnych – w tym przedsiębiorcy.

Na formularzu B