Sprawa dotyczyła zapłaty 1 mln zł, którego domagała się od dawnej Agencji Rynku Rolnego (obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ł. Źródłem tego roszczenia było niezrealizowane zamówienie publiczne na produkcję dwóch gatunków sera podpuszczkowego. OSM w Ł. stanęła bowiem do przetargu publicznego i po wygraniu go została zaproszona do zawarcia umowy. W późniejszych ustaleniach między spółdzielnią i ARR zdecydowano jednak poszerzyć zakres kontraktu, o – jak to określano wstępnie – dostarczenie także serów podpuszczkowych różnych rodzajów i w różnych ilościach (także niewymienionych w specyfikacji indywidualnych warunków zamówienia – SIWZ).
Ostatecznie jednak takich dodatkowych warunków miało nie być w projekcie umowy, jaki ARR przesłała spółdzielni w e-mailu na kilka dni przed terminem sfinalizowania rozmów.