Jutro Sejm będzie głosował senackie poprawki do nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która m.in. na trwałe ma wprowadzić do naszego prawa rozwiązanie podobne do obowiązującej (do 30 czerwca) uproszczonej restrukturyzacji. Senat, przy aprobacie Ministerstwa Sprawiedliwości, proponuje w poprawkach opóźnienie wejścia KRZ w życie z 1 lipca na 1 grudnia, a jednocześnie wydłużenie obowiązywania uproszczonej restrukturyzacji do 30 listopada. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rekomenduje posłom przyjęcie poprawek Senatu.
Tymczasem eksperci w części noweli o KRZ dotyczącej kontynuacji uproszczonej restrukturyzacji dostrzegają niebezpieczne zapisy.