Dotacji udziela Fundusz „Ideas Powered for Business SM” współfinansowany przez Komisję Europejską i Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Łącznie program przewiduje udzielenie dotacji o wartości 20 mln euro. Ma pomóc unijnym mikro, małym i średnim przedsiębiorcom chronić własność intelektualną na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym.
Okienka z dofinansowaniem