Zaledwie przedsiębiorcy zdążyli przyzwyczaić się do informatyzacji systemów związanych ze składaniem sprawozdań finansowych oraz zakładaniem spó- łek, a już będą musieli wdrożyć się w obsługę systemu, poprzez który konieczne będzie składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Z dniem 1 lipca 2021 r. mają bowiem wejść w życie kolejne przepisy ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 187), na mocy których nastąpi elektronizacja postępowań rejestrowych.
Koniec papieru