Obowiązkiem pracownika jest punktualne stawianie się w pracy. Tak wynika nie tylko z samej definicji stosunku pracy, lecz także z art. 128 kodeksu pracy (dalej: k.p.), zawierającego definicję czasu pracy, oraz z art. 100 par. 2 pkt 1 i 2 k.p. określającego podstawowe obowiązki pracownika.
Co to jednak znaczy, że pracownik musi stawić się punktualnie? Tylko pozornie jest to proste pytanie, bo wątpliwości można mnożyć. Czy oznacza to stawianie się w zakładzie pracy zgodnie z godziną wyznaczoną jako godzina rozpoczęcia pracy? A może trzeba przychodzić kilkanaście minut wcześniej, aby móc spokojnie przygotować się do pracy ‒ zaparzyć kawę, włączyć komputer, zalogować się do sieci, a w przypadku innego rodzaju zawodów ‒ przebrać się w odzież roboczą lub przygotować stanowisko pracy przez sprawdzenie stanu technicznego i uruchomienie obsługiwanej maszyny. Wielu pracowników uważa, że te czynności wykonywane przed pracą (zwane w judykaturze i doktrynie przygotowawczymi) powinny zaliczać się do czasu pracy.