– Jesteśmy również skłonni wrócić do tzw. procedury kopertowej, co oznacza, że w przypadku wątpliwości wobec tego, jaki jest charakter korespondencji, byłaby ona zabezpieczana w kopercie i wysyłana do rozstrzygnięcia o jej charakterze przez właściwy sąd. Naturalnie wydłuży nam to całą procedurę i prowadzone postępowanie. Nie chcemy jednak ograniczać prawa przedsiębiorcy do ochrony korespondencji z pełnomocnikiem, po procesie konsultacji przygotowujemy pewne modyfikacje, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, pytany o konkluzje konsultacji projektów zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
Biznes przeciw