Nowe przesłanki nabycia

W poprzednim stanie prawnym przeniesienie akcji imiennych było stosunkowo proste: wymagało pisemnego oświadczenia oraz przeniesienia ich posiadania, a w przypadku akcji na okaziciela – wydania dokumentu akcji. Natomiast po 1 marca br. co do zasady do przeniesienia tytułu prawnego zarówno do akcji imiennych, jak i na okaziciela niezbędne jest: