Na czym dokładnie polega projekt obejmujący udzielanie dotacji na ochronę praw własności przemysłowej?
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wychodzi naprzeciw potrzebom mniejszych przedsiębiorców i obniża opłaty za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów. Jest to o tyle ważne, że zwłaszcza w tych trudnych dla przedsiębiorców czasach obniżenie opłat urzędowych może być sporym ułatwieniem, bo zwykle są to niebagatelne kwoty. To również forma zachęty dla przedsiębiorców, by mimo trudnego momentu dla gospodarki nie zapominali o tym, że nadal warto chronić własność intelektualną. Podam przykład: klient zgłaszał unijny znak towarowy w trzech klasach, opłata urzędowa w jego przypadku wyniosła 1050 euro. Dotacja pozwala na zwrot 50 proc. podanych kosztów, czyli 525 euro. Dla wielu przedsiębiorców jest to duża suma. W ramach programu podmiot gospodarczy możne uzyskać zwrot kosztów nawet do 1500 euro. To są naprawdę spore oszczędności. Warto również podkreślić, że unijny znak towarowy ma tę niewątpliwą zaletę, że po rejestracji jest chroniony na wszystkich rynkach krajów Unii Europejskiej, nie ma potrzeby zgłaszania go do pojedynczych urzędów. Stąd jednak również stosunkowo wysokie opłaty za rejestrację.