Na sformułowane niedawno, krytyczne wobec uproszczonej restrukturyzacji, uwagi Rady Przedsiębiorczości resort odpowiada, że wskazują one na słabo wytworzoną w polskich warunkach kulturę promującą politykę drugiej szansy, co przejawia się w postawie dłużników, wierzycieli oraz doradców restrukturyzacyjnych, a nie w regulacjach.
Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje w odpowiedzi dla DGP, że regulacja ta w większym stopniu odpowiada modelowi postępowania restrukturyzacyjnego przewidzianemu w dyrektywie o restrukturyzacji i upadłości z 20 czerwca 2019 r. niż pozostałe postępowania restrukturyzacyjne zawarte w prawie restrukturyzacyjnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.). Wynika to przede wszystkim z objęcia procedurą wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo.