W przepisach łatwo się pogubić, ale na szczęście jest możliwość rozliczenia się za pośrednictwem organizacji odzysku, w przypadku baterii i akumulatorów – poprzez podmiot pośredniczący, w przypadku zaś wprowadzania produktów w opakowaniach wielomateriałowych lub środków niebezpiecznych w opakowaniach – przez przystąpienie do porozumienia organizacji samorządu gospodarczego z marszałkiem województwa.
Przypominamy, że w przypadku wyboru rozliczenia z pomocą organizacji jest obowiązek zawarcia z nią umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Organizacja (za określoną opłatą) przejmuje wówczas obowiązki odzysku i recyklingu, które nie jest prosto wypełnić we własnym zakresie, a niekiedy jest to wręcz niemożliwe. Jeśli podmiot podpisał umowę z organizacją, to zajmuje się ona również sprawozdawczością przedsiębiorcy.