Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) zostało przyjęte ustawą z 19 czerwca 2020 r. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 r. odnotowano 396 tego typu postępowań. Dużo to czy mało?

To połowa wszystkich restrukturyzacji uruchomionych w Polsce w zeszłym roku. Widać zatem jak na dłoni, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest najpopularniejszym mechanizmem restrukturyzacyjnym. Wstępna analiza danych statystycznych pozwala na stwierdzenie, że postępowanie to cieszy się popularnością głównie wśród małych przedsiębiorstw, przede wszystkim jednoosobowych działalności gospodarczych.