Pomoc z poprzedniej tarczy
Czy pieniądze, które dostałem z tarczy PFR 1.0, należy uwzględnić przy wyliczaniu spadku przychodów, jaki muszę wykazać, chcąc skorzystać z tarczy 2.0?