Sprawa dotyczyła przetargu organizowanego przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie na dostawę odczynników, materiałów oraz dzierżawę urządzeń i systemu informatycznego. Wartość zamówienia sprawiała, że przetarg był objęty przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej: p.z.p.). Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. ogłoszenie o przetargu musiało zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pytanie do zamawiającego