Kolejne usprawnienia dotyczą procedur odwoławczych. Na rozpatrzenie odwołania od decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów organ będzie miał 30 dni, a skargę w tej sprawie sąd administracyjny będzie musiał rozpatrzyć w ciągu dwóch miesięcy. Ponadto w ustawie przewidziano, że niemożliwe będzie stwierdzenie nieważności decyzji scaleniowej w przypadku, gdy wada dotyczy tylko nielicznych uczestników. Nie będzie też obowiązku poszukiwania spadkobierców uczestników przez organ prowadzący postępowanie.
Przygotowana przez resort rolnictwa ustawa ma też wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt SK 21/17) w zakresie umożliwienia wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na podstawie art. 158 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez wprowadzenie zmiany dotychczasowej treści art. 33 ust. 2.