Właściciele dworców, sklepów spożywczych, galerii handlowych czy popularnych restauracji chcą pozostawić wolne miejsca parkingowe na potrzeby swoich klientów. Dlatego częstą ostatnio praktyką jest wprowadzanie wysokich opłat za parkowanie lub nawet wjazd na teren posesji dla pozostałych kierowców, w tym przedsiębiorców (np. dworce żądają opłat od przewoźników nieposiadających długoterminowej umowy umożliwiającej postój).
Właściciel parkingu nie może jednak nakładać wysokich opłat z zaskoczenia, powołując się przy tym na regulamin parkingu zamieszczony na stronie internetowej czy mało widocznej tablicy informacyjnej. Potwierdził to prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 4 listopada 2020 r. (sygn. akt XII GaXII Ga 659/19). Ma on znaczenie nie tylko dla – szczególnie chronionych – konsumentów, lecz także dla przedsiębiorców.