Bez zbędnego straszenia warto przypomnieć, że zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a co za tym idzie jej brak lub jej sporządzenie niezgodnie ze stanem faktycznym, jest czynem karalnym spenalizowanym w kodeksie karnym skarbowym zagrożonym karą grzywny nawet do 720 stawek dziennych. Takie dodatkowe zagrożenie może z jednej strony motywować do jeszcze większego zaangażowania przy wypełnianiu tych obowiązków, jednak z drugiej może skutkować intensyfikacją sporu o to, kto tak naprawdę powinien troszczyć się o realizację obowiązków w tym zakresie - zwłaszcza gdy księgi jednostki są prowadzone przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Tymczasem w rzeczywistości spory kompetencyjne są tutaj całkowicie nieuzasadnione. Ponad wszelką wątpliwość sporządzenie dokumentacji cen transferowych wykracza poza zakres umowy o zwykłe prowadzenie ksiąg i rozliczeń podatkowych. Oczywiście w poszczególnych umowach może to być normowane w specyficzny sposób, lecz przy braku wyraźnego wskazania, iż obowiązek ten ciąży na podmiocie zajmującym się rozliczeniami podatkowymi (nawet jeżeli jest doradcą podatkowym), nie powinno budzić wątpliwości, że w ramach stałej obsługi nie tylko nie sporządza on dokumentacji, ale nawet nie jest zobligowany do badania, czy na kliencie ciąży powinność jej sporządzenia.
Nie oznacza to jednak, że biuro może tematykę cen transferowych całkowicie pomijać. Nawet jeżeli nie wynika ona z obowiązków kontraktowych, biuro rachunkowe powinno orientować się w tych przepisach i zwrócić klientowi uwagę, że mogą na nim ciążyć obowiązki w tym zakresie i byłoby wskazane, żeby zwrócił się do doradcy podatkowego, który ustali, czy i w jakim zakresie konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Innymi słowy, o ile klienci biur rachunkowych mają prawo oczekiwać wsparcia w tych sprawach ze strony księgowych, o tyle w praktyce najczęściej nie mogą żądać, by to oni sporządzili dokumentację, czy nawet ustalili, do których transakcji powinna ona być przygotowana. To jest zadanie doradców podatkowych (o ile dany podmiot nie zatrudnia specjalisty od cen transferowych) ściśle współpracujących z księgowymi, od których uzyskują dane konieczne do wykonania zleconej im pracy (czy to weryfikacji, czy następnie przygotowania dokumentacji). Bardzo często klienci biur rachunkowych korzystają natomiast z wiedzy i doświadczenia swoich księgowych już przy pozyskiwaniu i ocenie ofert doradców podatkowych i jest to ponad wszelką wątpliwość dobra praktyka (zwłaszcza że najczęściej to właśnie księgowi bezpośrednio współpracują z doradcą podatkowym).