Klientem naszego biura jest przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) prowadzący sklep internetowy z zabawkami. Rozlicza on PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów (metodą kasową), z kolei VAT i zaliczki na PIT P rozlicza na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przedsiębiorca dokumentuje za pomocą kasy rejestracyjnej, a wystawione paragony wysyła wraz ze sprzedanym towarem. Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego klienci w ciągu 30 dni mogą zrezygnować z zakupu i zwrócić towar. Wraz ze zwracanym towarem są zobowiązani odesłać oryginał paragonu fiskalnego lub jego kserokopię (ewentualnie oświadczenie o zaginięciu paragonu fiskalnego) oraz wypełnić i podpisać protokół zwrotu towaru. Przedsiębiorca, akceptując reklamacje, podpisuje ten protokół. Z uwagi na niemożność skorygowania transakcji na kasie fiskalnej zwroty towarów są ujmowane w odrębnej ewidencji korekt kasowych, która jest prowadzona za okresy miesięczne i zawiera dane określone w par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. W lipcu 2022 r. nasz klient przyjął zwroty na łączną kwotę 3690 zł, w tym VAT 690 zł, przy czym dotyczyły one zarówno sprzedaży zrealizowanej w lipcu 2022 r. (kwota brutto 2460 zł), jak i w czerwcu 2022 r. (kwota brutto 1 230 zł). Zwroty te zostały wykazane w ewidencji zwrotów kasowych za lipiec 2022 r. Sprzedaż tych towarów w czerwcu 2022 r., kwota netto (przychód) w wysokości 1000 zł i VAT, oraz w lipcu 2022 r., kwota netto (przychód) w wysokości 2 000 zł i VAT, została lub zostanie ujęta w JPK_V7M oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów (odpowiednio czerwiec lub lipiec 2022 r.) na podstawie miesięcznego raportu fiskalnego. Jak te zwroty towarów powinny być rozliczone u przedsiębiorcy w VAT i PIT? ©℗
VAT