Warto przypomnieć, że biura rachunkowe nie tylko są odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdania finansowego na podstawie danych przekazanych przez klienta, lecz także często muszą (i powinny) podsuwać mu pewne rozwiązania, które pozwolą na prawidłowe sporządzenie sprawozdania oraz rozsądne zadysponowanie wynikiem finansowym. To biuro rachunkowe w praktyce musi podpowiedzieć, jakie uchwały mogą być podjęte w zakresie uproszczeń sprawozdawczych czy rozwiązań dotyczących polityki rachunkowości, aby potem sprawozdanie wiernie i rzetelnie odzwierciedlało obraz jednostki.
O co księgowi pytają na szkoleniach