Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości umorzona część subwencji jest pozostałym przychodem operacyjnym. Umorzenie należało zatem zaksięgować:
Rachunek zysków i strat