Biuro rachunkowe będzie musiało wdrożyć przepisy o sygnalistach bez względu na poziom zatrudnienia. I to w pierwszym ustawowym terminie (pisaliśmy o tym w artykule „Ochrona sygnalistów: małe biura rachunkowe bez taryfy ulgowej”, DGP nr 216 z 8 listopada br.). Ale w ślad za tym pojawiło się kolejne pytanie: czy pracownicy biura rachunkowego będą zgłaszać także naruszenia prawa, do jakich dochodzi lub może dochodzić w działalności klienta? Zdaniem prawników – tak. I wynika to zarówno z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE do prawa krajowego, (którą musimy implementować do 17 grudnia), jak i z projektu polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ten w dniu zamykania tego numeru był na etapie międzyresortowych uzgodnień i opiniowania). Ale co ważne, to żadna rewolucja, bo już dziś takie obowiązki (z naciskiem na obowiązek zgłoszenia, a nie prawo do tego) nakłada ustawa o AML. Wynikają one również z kodeksu postępowania karnego.
Kto, kiedy i komu