prawo bilansowe

Dotychczasowe zasady sporządzania sprawozdań zostały zmodyfikowane przez ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2106), która zacznie obowiązywać 8 grudnia 2021 r., choć są wyjątki, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. i 1 czerwca 2022 r.