Do 30 czerwca br. nikt nie miał wątpliwości co do tego, że kodem GTU_12 nie trzeba oznaczać importu usług. Pojawiły się one z 1 lipca, gdy weszły w życie nowe zasady oznaczania grup towarów i usług (GTU) w JPK_V7. Przypomnijmy: zostały one zmienione rozporządzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1179; dalej: nowelizacja rozporządzenia). Nowe regulacje trzeba zastosować po raz pierwszy w JPK składanym za lipiec, a więc do 25 sierpnia.
Nowe zasady wypełniania JPK_VAT