Urszula Mirowska-Łoskot

Urszula Mirowska-Łoskot

urszula.mirowska@infor.pl

Urszula Mirowska-Łoskot: ustawa śmieciowa

14 czerwca 2017 r.

Jak przygotować gminę do nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych