Sławomir  Wikariak

Sławomir Wikariak

slawomir.wikariak@infor.pl

Sławomir Wikariak: przetargi

18 lutego 2019 r.

Oferty składane w wielomilionowych przetargach nie muszą być odrzucane. E-podpis z użyciem SHA-1 jest jednak ważny

13 lutego 2019 r.

Zamówienia in-house na dotychczasowych zasadach