Arkadiusz Sobczyk: umowy

3 grudnia 2009 r.

Czy w okresie pozostawania bez pracy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego

25 lutego 2009 r.

Jaki liczyć termin na dokonanie zwolnienia dyscyplinarnego pracownika