Karolina Pawlak: rachunkowość

5 sierpnia 2019 r.

Rozrachunki z kontrahentami. Nowe zasady ujmowania i wyceny

13 maja 2019 r.

KSR 13. Nowy standard będzie stosowany do sprawozdań za 2019 rok