Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował w poniedziałek, że KE wstrzymała Polsce wypłatę prawie 4 mld zł, gdyż "zauważyła, iż sposób zatwierdzania procedur związanych z przetargami nie do końca odpowiadał jej oczekiwaniom".

Jak poinformowało PAP źródło z KE, chodzi o 800 mln euro z programu Infrastruktura i Środowisko, które miały być wypłacone w listopadzie, i 200 mln euro z transzy przewidzianej na grudzień.

W lipcu Komisja wysłała do Warszawy list ostrzegawczy, w którym wskazała na problemy dotyczące systemu zamówień publicznych przy realizacji kontraktów na projekty ze środków unijnych.

Polska wprowadziła już zmiany do tego systemu i przesłała wyjaśnienia do Brukseli. Wiceminister mówił, że liczy na to, że w ciągu kilku dni z Brukseli nadejdzie pozytywna opinia, co pozwoli na przedstawienie wniosków o rozliczenie ponad 4 mld euro. "Analizujemy odpowiedź, sprawdzając, do jakiego stopnia odpowiada ona na nasze zastrzeżenia" - podkreślił urzędnik KE.

Jeśli do grudnia nie uda się zakończyć sprawy, Komisja może zdecydować o przerwie w wypłacie środków, a po trzech miesiącach - o ich zawieszeniu. Gdyby doszło do zawieszenia, to na wznowienie wypłaty środków potrzebna byłaby zgoda całego kolegium komisarzy.

Wicepremier Mateusz Morawiecki uspokaja, że nie ma poważnego ryzyka wstrzymania pieniędzy. "To bardzo rutynowe, audytowe działania KE. Komisja prowadzi takie działania we wszystkich 28 krajach członkowskich. Jestem przekonany, że ta sprawa wkrótce zostanie wyjaśniona" - powiedział wicepremier we wtorek dziennikarzom w Brukseli.

Polska - jak wynika z informacji przekazanych przez Morawieckiego - zainwestowała z nowej perspektywy finansowej 1 mld euro. "Jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o uzyskane środki w wartościach bezwzględnych z nowej perspektywy finansowej" - zaznaczył wicepremier. Nasz kraj ma otrzymać z budżetu UE na lata 2014-2020 82,5 mld euro.

Z informacji przekazanych przez KE wynika, że kraje najlepiej radzące sobie, jeśli chodzi o procentowe wykorzystanie środków z ich puli z budżetu na lata 2014-2020, to: Grecja, Estonia, Hiszpania, Litwa, Portugalia, Łotwa, Cypr i Bułgaria.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)