"Od piątku odbyliśmy pięć spotkań w ramach konsultacji społecznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w województwie mazowieckim" - powiedział w rozmowie z PAP wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny m.in. za sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W piątek odbyły się spotkania w Tarczynie oraz Nowym Mieście nad Pilicą, natomiast w poniedziałek - w Sulejówku, Mińsku Mazowieckim oraz w Siedlcach.

"Spodziewałem się, że większość pytań, które będą zadawane, to będą pytania bardzo lokalne, np dot. sieci komunikacyjnej, drogowej" - powiedział Kwieciński. Jednak jak dodał "pytania w bardzo dużym stopniu dotyczyły gospodarki, rozwoju regionalnego oraz kwestii innowacyjności, którą w nowej strategii tak bardzo promujemy, a inne dotyczyły otoczenia biznesu czy możliwości prowadzenia działalności innowacyjnej". Powiedział, że obecni na spotkaniach pytali także o kwestie związane ze współpracą sektora nauki i sektora biznesu.

Według wiceministra, jednymi z bardziej istotnych są kwestie związane z dostępem komunikacyjnym, dotyczące zarówno dróg jak i kolei oraz pomocy poszczególnym lokalnym ośrodkom w lepszym rozwoju przedsiębiorczości i przyciąganiu firm i inwestycji. Kwieciński podał przykład Mińska Mazowieckiego, który proponuje, żeby na obrzeżach miasta przeprowadzić przedsięwzięcia polegające na utworzeniu strefy gospodarczej z terenami, na których mogłyby się lokować małe i średnie firmy oraz instytucje wspierające te firmy w rozwoju np. inkubatory przedsiębiorczości czy parki technologiczne.

Innymi propozycjami od prywatnych wyższych uczelni - jak mówił - jest to, żeby państwo dofinansowywało studia stacjonarne nie tylko w instytucjach publicznych, ale także tych prywatnych.

Jak powiedział wiceminister, kolejną z potrzeb wymienionych w poniedziałek zarówno w Mińsku Mazowieckim jak i Siedlcach, jest dokończenie autostrady A2 do Siedlec. Z kolei dla Sulejówka - jak dodał - znacznie ważniejszą kwestią jest dokończenie tzw. wschodniej obwodnicy warszawskiej.

Mieszkańcy Siedlec - jak mówił wiceminister - zgłaszali także konieczność modernizacji oraz zmiany funkcji dworców kolejowych. Jak wyjaśnił, nie chodzi o remont istniejących budynków stacji kolejowych, ale o stworzenie tam funkcji przesiadkowych z transportu kolejowego na transport miejski drogowy oraz o ulokowanie nowych funkcji np. handlowych czy społecznych. Jak mówił wiceminister, w takich miejscach można organizować centra handlowe, punkty usługowe, instytucje społeczne oraz kulturalne i dzięki temu stają się one często centralnymi ośrodkami życia miast.

Podkreślił, że bardzo dużo będzie zależało od aktywności i sprawności samorządowców. "Wiemy, że z punktu widzenia danego regionu, ważne jest nie tylko wspieranie inwestycji publicznej, które są szczególnie ważne np. te transportowe, ale również wspieranie inwestycji prywatnych w firmach, szczególnie tych silnie innowacyjnych" - podsumował.

W konsultacjach uczestniczą mieszkańcy miast i okolic, przedstawiciele samorządów, pracownicy lokalnych i regionalnych instytucji, naukowcy, eksperci oraz młodzież i przedsiębiorcy.

Prace nad Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, będącego bazą Strategii, rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. W lutym br. Plan został przyjęty przez rząd, a następnie ruszyły - prowadzone wspólnie z innymi resortami - prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W konsekwencji, w lipcu powstał projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaś od sierpnia są prowadzone szerokie konsultacje społeczne. W październiku finalna wersja dokumentu zostanie przedłożona Radzie Ministrów. Równolegle szereg proponowanych projektów jest już teraz realizowanych przez rząd nie czekając na przyjęcie dokumentu w jego ostatecznym kształcie. (PAP)