Nie ma także śladów po olbrzymim ołtarzu: zniknęła konstrukcja, usunięto asfaltową nawierzchnię z czołowych sektorów, zebrano materiał utwardzający nawierzchnię. Została błotnista gleba.

"To już prawie plac budowy. W tych dniach w byłej strefie zero i strefie ołtarza ruszy budowa kolejnych dwóch magazynów takich jak ten, który został udostępniony na gigantyczną zakrystię" – powiedział PAP odpowiedzialny za Campus Misericordiae szef krakowskiej Caritas ks. Bogdan Kordula.

Z terenu byłego Pola Miłosierdzia wywożone są ostatnie z blisko 8 tys. przenośnych toalet, w kilku sektorach widać jeszcze pozostawione przez pielgrzymów kolorowe peleryny i śmieci, niektóre sektory są jeszcze ogrodzone barierkami. Generalnie większość terenu jest jednak pusta i wysprzątana.

Żołnierze z 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego rozbierają wybudowane przez siebie cztery mosty tymczasowe. Były to drogowe mosty składane o konstrukcji modułowej; najmniejszy miał szerokość 6 metrów i jedną jezdnię, najszerszy - o szerokości 40 metrów - ma siedem jezdni. Najdłuższy mierzył 65 metrów długości. Wszystkie służyły pielgrzymom do komunikacji podczas ŚDM.

Dwa mosty na Drwini i po jednym na Serafie i Zabawce powstały w czerwcu blisko trzy tygodnie przed planowanym terminem. Jak informował dowódca jednostki płk. Marek Wawrzyniak, wybudowanie mostów stanowiło I etap zadania. Drugi etap to rozbiórka mostów po zakończeniu ŚDM.

Campus Misericordiae został zbudowany na terenach przyszłej Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" odbyły się w Krakowie i w Wieliczce w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Na terenie Campusu Misericordiae w sobotę 30 lipca odbyło się czuwanie młodych z papieżem Franciszkiem, a w niedzielę 31 lipca na zakończenie ŚDM papież odprawił Mszę Świętą Posłania.