Z wyliczeń GUS wynika, że najwyższy wzrost produkcji sprzedanej zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 8,3 proc.) oraz w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 4,6 proc.). Spadała za to produkcja w górnictwie i wydobywaniu (o 11,7 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,1 proc. ).

Jak podał Urząd, w większości głównych grup przemysłowych w pierwszym kwartale br. zaobserwowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja w zakresie dóbr inwestycyjnych – o 6,4 proc oraz konsumpcyjnych trwałych – o 6,1 proc. Sprzedaż dóbr konsumpcyjnych nietrwałych była wyższa niż przed rokiem o 5,1 proc., a zaopatrzeniowych – o 4,2 proc. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,9 proc. (PAP)