O stanowisko rektora Uniwersytetu w Białymstoku, jednej z największych uczelni w regionie, ubiegało się dwóch kandydatów, oprócz Ciborowskiego także prof. Jan Cieśliński z wydziału fizyki tej uczelni. Etel nie ubiegał się o reelekcję.

W środę odbyło się posiedzenie Kolegium Elektorów UwB. Na kandydaturę Ciborowskiego oddano 80 spośród 96 ważnych głosów.

Ciborowski będzie zarządzał uczelnią cztery lata. Wśród najważniejszych działań, jakie chce podjąć, rektor elekt wymienia: utrzymanie stabilności finansowej, zdynamizowanie ścieżki rozwoju UwB, a także jego umiędzynarodowienie.

Dr hab. Robert Ciborowski ma 49 lat, jest profesorem UwB na wydziale ekonomii i zarządzania, pracuje na uczelni od 1993 roku. Jego zainteresowania naukowe obejmują rozwój gospodarczy, ekonomikę innowacji i transferu technologii Jest autorem ponad 60 publikacji krajowych i zagranicznych z tego zakresu.

Uniwersytet w Białymstoku to jedna z największych uczelni w regionie z ośmioma wydziałami w Białymstoku oraz filią uczelni w Wilnie. Obecnie uczelnia kształci prawie 14 tys. studentów na ponad 30 kierunkach.

Największą inwestycją uczelni w ostatnich latach była budowa kampusu - koszt budowy oraz wyposażenia obiektów w nowoczesny sprzęt (m.in. laboratoryjny i dydaktyczny) to blisko 250 mln zł. Fundusze pochodziły w dużej części ze środków unijnych. (PAP)