MSZ wprowadza ułatwienia dla uczestników Światowych Dni Młodzieży

MSZ wprowadza ułatwienia dla pielgrzymów w związku z mającymi się odbyć w lipcu Światowymi Dniami Młodzieży; do Polski przyjedzie wówczas papież Franciszek.

Jak poinformowało biuro rzecznika prasowego MSZ, resort wprowadzi w związku z tym ułatwienia w ubieganiu się o wizy, a wnioski wizowe pielgrzymów będą traktowane przez służby konsularne priorytetowo. Ponadto pielgrzymi, którzy będą ubiegać się o wizy w polskich urzędach konsularnych, mają być zwolnieni z opłat.

Jeśli jednak ktoś będzie próbował uzyskać wizę w urzędzie innego kraju strefy Schengen - może nie być zwolniony z opłaty wizowej, bo to zależy od polityki danego kraju. Polska zabiega jednak, by w tego typu przypadkach zwolnienia były.

Przedstawiciele MSZ podkreślają zarazem, że pielgrzymi będą podlegali tej samej procedurze, co inni aplikujący o wizę, a priorytetem polskiego rządu jest "zapewnienie młodym uczestniczącym w ŚDM maksymalnego bezpieczeństwa i godnych warunków pobytu w Polsce".

W ramach specjalnej procedury podlegające obowiązkowi wizowemu osoby zainteresowane uczestnictwem w ŚDM muszą przejść podwójną weryfikację - kościelną i wizową. Pierwszy krok to wizyta u biskupa lub lokalnego koordynatora ŚDM i uzyskanie jego podpisu pod specjalnym listem polecającym; dokument ten ma zaświadczyć, że celem wizyty są Światowe Dni Młodzieży, co stanowi podstawę do zwolnienia z opłaty wizowej.

Drugi krok, to rejestracja w systemie e-konsulat i wizyta w odpowiedniej placówce. W urzędzie konsularnym pielgrzym składa wypełniony wcześniej kwestionariusz wizowy ze zdjęciem oraz list polecający. Pobierane są odciski palców wnioskującego. Wnioski wizowe składać należy najwcześniej na 3 miesiące przed planowanym przyjazdem do Polski.

W krajach, gdzie Polska nie ma swoich placówek, możliwe będzie uzyskanie wizy na trzy sposoby: w konsulatach państw, z którymi Polska zawarła umowy o reprezentacji, w konsulatach państw strefy Schengen, które zgodzą się udzielić Polsce pomocy wizowej, oraz w uruchomionych specjalnie pod kątem ŚDM mobilnych punktach konsularnych.

Polska podpisała umowy o reprezentacji m.in. z Czechami, Holandią, Szwajcarią, Szwecją, Łotwą, Słowacją i Słowenią. Na tej podstawie będzie można składać wnioski wizowe m.in. w Mongolii, Nepalu, Kirgistanie, Ghanie, Sudanie, Zimbabwe, Bangladeszu, Tanzanii i Zambii. Ponadto, Polska zwróciła się o pomoc w wydawaniu wiz uczestnikom ŚDM do innych krajów strefy Schengen, które mają rozwiniętą sieć urzędów konsularnych. Rozmowy z partnerami dotyczące możliwości i warunków pomocy wizowej trwają.

W krajach, w których nie ma polskich placówek, a jednocześnie zarejestrowane do uczestnictwa w ŚDM są szczególnie liczne grupy pielgrzymów, operować mają konsulowie wyposażeni w specjalnie przygotowane mobilne stanowiska, które umożliwią przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz wydanie wizy. Obecnie trwają jeszcze prace nad ustaleniem ostatecznej listy lokalizacji, które zostaną uruchomione w terminie od maja do lipca br. Według informacji przekazanych przez pełnomocnika ministra spraw zagranicznych ds. organizacji ŚDM Jerzego Chmielewskiego w teren mają wyjechać "dziesiątki polskich dyplomatów". Mobilne punkty konsularne mogą powstać m.in. w krajach afrykańskich, w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

Istniejące placówki, w których oczekuje się zwiększonej liczby wniosków wizowych związanych z ŚDM, mają natomiast zostać wzmocnione personalnie.

Według zapowiedzi MSZ, wizy będzie można uzyskać na okres dłuższy niż trwają ŚDM - jednak wówczas pielgrzym będzie zobowiązany do spełnienia dodatkowych warunków, wynikających ze wspólnotowego kodeksu wizowego. Urzędnicy zapewniają, że każdy wniosek wizowy będzie rozpatrywany indywidualnie.

Specjalne procedury obowiązujące uczestników ŚDM zostały - jak informowała szefowa kancelarii premiera Beata Kempa - przygotowane w ścisłej współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM i przedstawicielami Kościoła z tych miejsc, z których pochodzą pielgrzymi.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; od 27 do 31 w Polsce będzie przebywał papież Franciszek. Według danych komitetu organizacyjnego wstępny etap rejestracji do uczestnictwa w ŚDM rozpoczęło dotąd blisko 600 tys. osób z 176 krajów, z czego ponad 40 tys. podlegających obowiązkowi wizowemu. Podkreśla się jednak, że dopiero drugi etap rejestracji zweryfikuje rzeczywistą liczbę uczestników ŚDM. Organizatorzy spodziewają się, że w czasie ŚDM do Polski przyjedzie nawet 2,5 mln pielgrzymów.(PAP)