Piotr Duda zapowiedział przed posiedzeniem, że tematem obrad będą też sprawy wniesione, ale najważniejszy jest regulamin obrad Rady. Ten regulamin zostanie przyjęty przez Prezydium i przekazany na posiedzenie. Podczas dzisiejszych obrad powołane zostaną też zespoły problemowe i zespół doraźny dotyczący prawa zamówień publicznych. Piotr Duda podkreślił, że bardzo zależy mu na powołaniu zespołu do spraw zmiany ustawy o prawie zamówień publicznych. Chodzi o to, by pracodawcy stając do przetargu mieli równe szanse - zaznaczył szef "Solidarności": Dodał, że w przetargach powinny być brane pod uwagę tak zwane klauzule społeczne. Pieniądze publiczne powinny być lokowane w miejsca pracy o wysokich standardach.

W powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę Radzie Dialogu Społecznego zasiadają oprócz związków zawodowych także pracodawcy i przedstawiciele rządu. "Po powołaniu nowego rządu trzeba będzie odwołać przedstawicieli obecnego" - podkreślił Duda.

Powołana w październiku Rada Dialogu Społecznego liczy 59 osób. Są w niej również: przedstawiciel prezydenta, NBP i GUS-u.