Szczegółowo przeanalizowano dwadzieścia dwa podręczniki opublikowane przez dziesięć wydawnictw. Okazuje się, że kobiety w przytoczonych tam przykładach występują znacznie rzadziej niż mężczyźni - na pięć postaci tylko dwie to niewiasty.

Co więcej obsadza się je w stereotypowych rolach - mam i gospodyń domowych w trakcie gotowania lub sprzątania bądź księżniczek. Mężczyźni występują jako władcy i królowie. Niezwykle rzadko przedstawia się panie pracujące w różnych zawodach. Tylko 3 procent przykładów pokazuje je w instytutach naukowych.

Jedna z autorek opracowania zwraca uwagę, że dziewczynki nie mogą się z tych podręczników dowiedzieć kim mogą zostać w przyszłości, nie potrafią sobie wyobrazić siebie w zawodach wykonywanych przez mężczyzn. Kolejne wydanie podręczników do podstawówek przewidziane jest na dwa tysiące szesnasty rok. Autorzy raportu apelują o skorygowanie treści, które naruszają zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn.