Jego zdaniem, nowe przepisy dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia chorobowe, godzą w kobiety prowadzące działalność gospodarczą.

Projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ma ograniczyć skalę nadużyć, związanych ze składkami na ubezpieczenia chorobowe.

Petru tłumaczył jednak, że ustawa ogranicza możliwość zdobycia wyższego świadczenia macierzyńskiego wielu kobietom, które uczciwie prowadzą działalność gospodarczą