Pełnomocniczka rządu zwraca uwagę na to, że w 90 procent przypadków krzywdzenia - ofiarami są kobiety a sprawcami mężczyźni- ze wszystkich środowisk społecznych. Dopuszczają sie przemocy jak i są ofiarami przemocy zarówno osoby wykształcone jak i nie wykształcone, ze wszystkich grup społeczno - zawodowych. Jest mitem i stereotypem, że to się przydarza komuś innemu, kto ma szczególne cechy predysponujące - powiedziała Małgorzata Fuszara.

Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk powiedział, że prawo jest po stronie pokrzywdzonych. Również w przypadku trudnej do zdiagnozowania przemocy seksualnej prawo zmienia się na korzyść pokrzywdzonych - zapewnia minister sprawiedliwości. Wyjaśnia, że przestępstwo zgwałcenia jest czynem ściganym z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonego. Zmieniają się też przepisy procedury karnej w ten sposób, że pokrzywdzone kobiety będą przesłuchiwane tylko raz, przed sądem, w procedurze znacznie eliminującej stres. Zasadą będzie przesłuchanie jednokrotne, a gdyby było konieczne kolejne - będzie mogło odbyć się na zasadzie wideokonferencji. Kobiety mają również być lepiej chronione jako świadkowie zeznający przeciwko sprawcy. W trakcie opracowywania są przepisy, które mogą to umożliwić - zapewnia minister sprawiedliwości.

Szef resortu pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak Kamysz zaznacza, że w rozpoznawaniu i pomocy osobom pokrzywdzonym należy nadal szkolić pracowników socjalnych, ale trzeba też budzić wrażliwość społeczną: Musimy reagować na przemoc w naszym otoczeniu, ponieważ nigdy nie będzie tak, ze na każdym rogu będzie policjant, a przy każdej rodzinie pracownik pomocy społecznej. Ważna jest też współodpowiedzialność jako członków rodziny, sąsiadów, czy innych osób widzących przemoc - mówił Władysław Kosiniak Kamysz.
W czasie 16-tu dni przeciwko przemocy wobec kobiet mają odbywać się konferencje, debaty i happeningi informujące o tym problemie Symbolem wsparcia dla idei przeciwdziałania przemocy ma być biała wstążka. Ruch białej wstążki działa już w 57 krajach na świecie, a został zainicjowany w Kanadzie, po zabójstwie 24 kobiet i 4 mężczyzn przez sprawcę deklarującego że walczy z feminizmem.