W Polsce kobiety rzadko zostają dyrektorami czy prezesami, mimo dobrego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W trakcie konferencji "Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych w biznesie" odbyła się debata podczas której Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania - profesor Małgorzata Fuszara podkreśliła, że większy udział kobiet na kierowniczych stanowiskach w biznesie, to korzyści dla firmy.

Najważniejszym argumentem jest to, że kiedy udział kobiet i mężczyzn jest zrównoważony - decyzje są trafniej podejmowane.

Reklama

Doktor Ewa Lisowska ze Szkoły Głównej Handlowej podkreśliła, że według badań większy udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych przekłada się na lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. Według ostatnich raportów w Unii Europejskiej średni udział kobiet w radach nadzorczych firm jest na poziomie 17 procent. Natomiast w Finlandii, Szwecji i Francji blisko 30 procent. W Polsce zaledwie 10 procent pań zasiada w radach nadzorczych dużych spółek giełdowych.