Mężczyzna w najbliższym czasie zostanie przebadany także przez biegłych psychiatrów. W zależności od ich opinii będą podjęte dalsze kroki, na przykład o objęciu go opieką psychiatryczną. 

Biegli mogą wnioskować o przeprowadzenie pełnej obserwacji psychiatrycznej, jeśli nie są w stanie wydać opinii na temat stanu zdrowia na podstawie jednorazowego badania sądowo-psychiatrycznego.