Rekwalifikacja powinna być przeprowadzana co 2 -3 lata, kiedy rodzina jest ponownie oceniana i wspomagana, jeżeli tego potrzebuje. Marek Michalak, uważa, że powinna zostać także wzmocniona rola koordynatorów pieczy zastępczej. W ocenie Rzecznika powinni oni mieć uprawnienia kontrolne, których dziś nie mają , a pod opieką mniejszą liczbę rodzin niż obecnie.

Teraz jeden koordynator pieczy zastępczej może mieć pod opieką do 30 rodzin. W ocenie rzecznika ta liczba powinna zostać zmniejszona o połowę, bo - jak mówi Marek Michalak - obecnie nie zawsze doba pozwala na objęcie właściwą pomocą wszystkich rodzin, które tego wymagają. 

Rzecznik Praw Dziecka podkreśla, że rząd i parlament przygotowują nowelizację przepisów o pieczy zastępczej, tak aby lepiej uwzględniały potrzeby rodzin oraz wspierały pracę instytucji wspomagających rodziny zastępcze.