Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, decyzję tę podjęto, kierując się względami humanitarnymi. Poszkodowani przybyli dziś do Polski. Zostali otoczeni kompleksową opieką w szpitalu MSW, w którym będą przebywać do zakończenia rehabilitacji. 

Oświadczenie MSZ głosi, że "Polska jest gotowa na przyjęcie kolejnych osób poszkodowanych w wyniku protestów, do których doszło w ostatnich tygodniach na Ukrainie. Leczenie w Polsce poszkodowanych z Ukrainy jest możliwe dzięki współpracy MSZ, MSW i Ministerstwa Zdrowia.

W rocznicę 25-lecia rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu w Polsce, który rozpoczął naszą udaną transformację, po raz kolejny apelujemy do władz i społeczeństwa ukraińskiego o dialog, powstrzymanie się od przemocy oraz dalsze wytrwałe poszukiwanie rozwiązania politycznego obecnego konfliktu w duchu kompromisu i dobrej woli" - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.