Chodzi o większą kontrolę osób z problemami psychicznymi, a mającymi dostęp do pistoletów czy karabinów.

Biały Dom zdecydował się na działania, po strzelaninie w szkole w Newtown, kiedy z rąk szaleńca Adama Lanzy zginęło 26 osób w tym wiele dzieci. 

Pierwsza propozycja zmierza do tego, by odpowiednie służby posiadały informację o osobach potencjalnie niebezpiecznych, z zaburzeniami psychicznymi. Chodzi tutaj o zniesienie przepisu, który także takim osobom gwarantuje prawo do prywatności wobec odpowiednich agencji. Wedle obecnych regulacji, wszelkie działania wobec osób z problemami psychicznymi , powinny się odbywać na zasadzie konsultacji z agendami ministerstw: sprawiedliwości i zdrowia

Drugi przepis zakładałby, że wszyscy którzy mają styczność z pacjentami hospitalizowanymi na oddziałach zamkniętych a także przebywający przy osobach leczących się z zaburzeń, byliby objęci zakazem dostępu do broni.