Rasizm i nietolerancja, są nadal istotnym problemem w społeczeństwie holenderskim - stwierdza raport Komisji ECRI. Brak skutecznej informacji i szkoleń oraz nieodpowiedzialne wystąpienia polityków podsycają w społeczeństwie odczucia, iż miejsc pracy i niedostatek spowodowany jest obecnością imigrantów. Zachowania ksenofobiczne odnotowano także wśród polityków głównych partii oraz wpływowych mediów. Przyczyniały się, czytamy w dokumencie, do kreowania negatywnych stereotypów szczególnie o Polakach i społeczności Romskiej. Polscy pracownicy są źle opłacani i kwaterowani w gettach w fatalnych warunkach sanitarnych. Odnotowano też przypadki niszczenia i palenia samochodów z polskimi rejestracjami - stwierdza raport.

Autorzy dodają, że samo ustanowienie prawa przeciwko dyskryminacji i rasizmowi nie wystarczy. Komisja ECRI zaleca władzom holenderskim podjęcie bardziej zdecydowanych kroków. Wzmocnienie respektowania prawa oraz wsparcie instytucji walczących z rasizmem i dyskryminacją. Wymagać należy też od partii, by z dyskursu politycznego zniknęły podziały na rasę, religię , narodowość, język i pochodzenie etniczne . Holandii zalecono też regularne monitorowanie mediów, szkolenie pracowników i konsekwentne karanie nawołujących do nienawiści.