Im młodsi ankietowani, tym większy odsetek osób uważających, że okres komunizmu w naszym kraju został już rozliczony. Z grupy badanych w wieku od 18 do 24 lat, sądzi tak 71 procent osób. "Młodych ludzi mogą wręcz irytować, ciągłe powroty do dyskusji o czasach sprzed 24 lat" - mówi gazecie profesor Antoni Dudek z IPN. Dodaje, że ich problemem jest brak pracy, zmiany w strefie obyczajowej, czy kwestie ekonomiczne, choćby takie jak spłacanie kredytów.

Badanie przeprowadzono 19 lipca metodą telefoniczną na grupie 1100 dorosłych Polaków.