Według Hofmana, szef rządu dodatkowo zgodził się na inne założenia, niż uzgodnione wcześniej przez Lecha Kaczyńskiego. Poseł tłumaczył, że prezydent Kaczyński zgodził się na redukcję emisji CO2 przez Polskę w stosunku do roku bazowego - 1989. Hofman dodał, że rząd PO zgodził się na redukcję w stosunku do 2005 roku, co było bardziej niekorzystne dla naszego przemysłu.

Przywódcy krajów Unii Europejskiej w marcu 2007 roku przyjęli założenia dotyczące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych przez europejski przemysł. W dokumentach istnieje odniesienie do roku 1990. 

"UE podejmuje stanowcze, niezależne zobowiązanie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o co najmniej 20 procent w porównaniu do 1990 roku" - czytamy w konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej.

Z kolei w dokumencie z 2008 roku dotyczącym kompromisu końcowego w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego, rok 2005 lub średnia z lat 2005-2007 są określone jako podstawy obliczania rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.