Zmian chce 48 procent badanych. 37 procent oczekuje liberalizacji poglądów na antykoncepcję. 28 procent chce zmiany doktryny, zwyczaju i tradycji kościelnych. Większość wymienia w tym kontekście zniesienie celibatu.

Badanie przeprowadzono między 7. a 13. marca na liczącej 1060 osób próbie losowej dorosłych Polaków.