Za uchyleniem immunitetu Pięcie głosowało w piątek 219 posłów; przeciwko było 176; 35 posłów wstrzymało się od głosu. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów - 231 - Sejm nie uchylił posłowi immunitetu.

Takie głosowanie rekomendowała posłom komisja regulaminowa i spraw poselskich.

W czerwcu 2010 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie otwarto wystawę zatytułowaną "Ars Homo Erotica", na której zgromadzono 250 dzieł sztuki - od antyku do współczesności - dotyczących tematyki homoseksualizmu. Projekt wystawy wzbudzał kontrowersje na długo przed ostatecznym jej przygotowaniem. W październiku 2009 roku ekspozycja stała się tematem dyskusji na forum Sejmu, gdy Pięta skierował do ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego interpelację na ten temat.

Pięta kwestionował prawo władz Muzeum Narodowego do zorganizowania tego rodzaju wystawy w "skarbcu kultury narodowej" oraz określił jej projekt, jako "próbę zawłaszczenia przestrzeni publicznej przez lobby homoseksualne". "Dlaczego pan profesor Piotrowski, dyrektor Muzeum Narodowego, ogranicza się tylko do +dzieł+ odnoszących się do homoseksualizmu, dlaczego chce dyskryminować twórczość nekrofilów, pedofilów i zoofilów? Homoseksualizm jest dewiacją podobną do każdej z powyższych" - napisał Pięta w interpelacji do Zdrojewskiego.

Słowami polityka PiS poczuło się dotknięte stowarzyszenie Pracownia Różnorodności i pod koniec października 2010 roku skierowało przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Aby jednak sąd mógł się zająć sprawą, poseł musiałby zrzec się immunitetu lub immunitet ten musiałby zostać mu uchylony przez Sejm.